Artikelen

Digitale waarschuwing voor automobilist bij naderen schoolzone

16 nov om 10:31 uur

In 2024 krijgen automobilisten een digitale waarschuwing van hun navigatiesysteem of -app als ze een…

Lees verder »

Internationale bus kan ook concurreren met vliegtuig

14 nov om 15:43 uur

Vaak noemen we de internationale trein als alternatief voor het vliegtuig op korte afstanden. Maar de…

Lees verder »

KiM verwacht groei wegverkeer, ov blijft achter

14 nov om 12:14 uur

Nederlanders legden in 2022 meer kilometers af dan in 2021, maar nog steeds midner dan vóór 2019, het jaar van…

Lees verder »

Infrastructuur: focus op groot onderhoud

14 nov om 11:41 uur

Het kabinet pauzeert de aanleg van 17 weg- en vaarwegprojecten, waardoor het hiervoor gereserveerde geld deels…

Lees verder »

Hoe spannen politieke partijen Europa voor hun eigen karretje?

13 nov om 09:06 uur

Volgende week kiezen we een nieuwe Tweede Kamer. Wat willen de Nederlandse politieke…

Lees verder »

Bouw adaptiviteit in toekomstplannen in

10 nov om 10:00 uur

Om stationsgebieden futureproof te maken, moeten beleidsmakers meer adaptiviteit in…

Lees verder »

Kiezen voor verantwoorde mobiliteit

9 nov om 09:04 uur

Wat bieden de verkiezingsprogramma's op het gebied van verantwoorde mobiliteit? Het Lab Verantwoorde Mobiliteit…

Lees verder »

Amsterdam wil maatregelen tegen overlast door fatbikes

9 nov om 08:43 uur

De gemeente Amsterdam wil maatregelen treffen tegen overlast door fatbikes. Dat is ingewikkeld, want juridisch…

Lees verder »

Deelmobiliteit, ouderen en participatie

6 nov om 11:00 uur

Annelot van Mourik onderzocht namens Mobycon het belang van effectieve participatiemethoden voor toegankelijke…

Lees verder »

Kom naar het Grote OV-verkiezingsdebat

3 nov om 15:50 uur

Waar het in de debatten en verkiezingsprogramma’s veel gaat over de thema’s bestaanszekerheid, klimaat en de…

Lees verder »

Winnaar beste bijdrage Nationaal Verkeerskundecongres: Liften

2 nov om 17:30 uur

Het paperprogramma van het Nationaal Verkeerskundecongres komt elk jaar weer tot…

Lees verder »

Mobiliteitsdebat 2023: zes partijen met nuanceverschillen

2 nov om 15:50 uur

Zes politieke partijen vinden dat bereikbaarheid een belangrijk onderdeel van een volgend coalitieakkoord moet…

Lees verder »